Obsługa księgowo–podatkowa:

UGW BookWorms oferuje szeroki zakres usług księgowych, a także doradztwo podatkowe, uwzględniając wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Nasze działania są dopasowane do modelu prowadzonej przez Klienta firmy. Oferta UGW BookWorms przedstawia się następująco:

 • przygotowywanie deklaracji, sprawozdań i pism podatkowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie lub aktualizacja polityki rachunkowości;
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów;
 • pomoc w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym;
 • pomoc w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji;
 • doradztwo w zakresie rachunkowości;
 • możliwość odbioru dokumentów z dwóch oddziałów UGW BookWorms.

Obsługa kadrowo-płacowa:

UGW BookWorms oferuje szeroki zakres usług księgowych, a także doradztwo podatkowe, uwzględniając wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Nasze działania są dopasowane do modelu prowadzonej przez Klienta firmy. Oferta UGW BookWorms przedstawia się następująco:

 • przygotowywanie dla Zarządu Klienta wymaganych sprawozdań w zakresie zatrudnienia;
 • ewidencja urlopów;
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników Klienta;
 • ustalenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek do Zakladu Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzenie listy płac;
 • sporządzanie pasów wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji PFRON;
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło;
 • umowy o pracę, świadectwa pracy.

Asysta prawna

Dzięki współpracy z ekspertami z różnych dziedzin jesteśmy w stanie zapewnić Klientom obsługę na najwyższym poziomie dostosowaną do potrzeb danego Klienta.UGW Księgowość posiada wsparcie prawne Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k., które gwarantuje pełną obsługę Klienta w przypadku konieczności skontaktowania się w ramach pomocy prawnej, w tym zakładanie nowych działalności w wybranej przez Klienta formie

Copyright © 2021 | UGW BookWorms Małgorzata Gliniewicz | All Rights Reserved