Obsługa księgowo–podatkowa:

UGW BookWorms oferuje szeroki zakres usług księgowych, a także doradztwo podatkowe, uwzględniając wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Nasze działania są dopasowane do modelu prowadzonej przez Klienta przedsiębiorstwa. Oferta UGW BookWorms obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie deklaracji, sprawozdań i pism podatkowych
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • sporządzanie lub aktualizacja polityki rachunkowości
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
  • pomoc w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym
  • pomoc w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
  • doradztwo w zakresie rachunkowości
Copyright © 2021 | UGW BookWorms Małgorzata Gliniewicz | All Rights Reserved