Obsługa kadrowo-płacowa:

UGW BookWorms oferuje szeroki zakres usług księgowych, a także doradztwo podatkowe, uwzględniając wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Nasze działania są dopasowane do modelu prowadzonej przez Klienta przedsiębiorstwa. Oferta UGW BookWorms obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie dla Klienta wymaganych sprawozdań w zakresie zatrudnienia
  • ewidencja urlopów
  • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników Klienta
  • ustalenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek do Zakladu Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzenie listy płac
  • sporządzanie deklaracji PFRON
  • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
  • sporządzanie świadectw pracy
Copyright © 2021 | UGW BookWorms Małgorzata Gliniewicz | All Rights Reserved